Bağlantıda kalın

Genel

Ruth Biller resim sergisi: Her yerde

Galeri ART350, Berlinli sanatçı Ruth Biller’in “Her yerde” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Biller’in 29 Mayıs’ta görülmeye başlanacak olan sergisi 29 Haziran’a kadar izlenebilecek.

Ruth Biller “Her yerde” isimli sergisinde, resimlerindeki hareketleri mekan içerisinde konu etmiş. Burada beden ve figürlerin değişimini sınırlı ve sınırsız mekanlarda göstermekte.

Ruth Biller resimlerindeki detayları renk ve şekillendirme ile ele alarak, aynı zamanda hayali prensiplerin değişimini, yansımasını ve tekrarlanmasını harekete geçirmekte. Hareketlilik teması Ruth Biller’in eserlerinin merkezinde. Burada resim dünyasındaki geçişleri kültürel anılar ile birleştirmiş.

Bu sergide Ruth Biller Butoh Dans biçimini arkaik bedenselliğini parçalanmalar olarak ele almış ve resimsel melankolik bir Happening’e doğru biçimlendirmiştir. Sanatçı 2013 yılında İstanbul-Kadıköy’de eserlerini icra ettiği süre içerisinde yaşadığı duygularını “Her yerde” ile yansıtmaktadır. Geri çekilme için fırsat vermeyen bir çevrede maruz bırakılmak, insanların yolda ve kaçışta paylaştıkları bir tecrübedir.

“Überall” sınırsız, süzülen, her yerde birden bulunmayı ifade etmekte. Dans, özellikle Butoh dansı, bedensellikte temel duyguları anlatmakta. Hava, su, toprak ve ateş burada dansın bir parçası.

—————-

“Everywhere” is an exhibition by a Berlin-based artist Ruth Biller, which discusses visual processes of picturesque movements in space. This involves transformation of figures/bodies in limited, as in limitless spaces.

Ruth Biller takes color as well as aspect formation of image processes and uses imaginary principles of metamorphosis, mirroring and repetition in motion. The topic of movement is the main idea in Ruth Biller works. This involves progresses which combine the cultural memory.

Ruth Biller used the archaic physicality of the Butoh dance form of media fragmentation and stylized it into a picturesque melancholy Happening in this exhibition. “Everywhere” expresses Ruth Biller’s feelings during the time she stayed in Istanbul/Kadıköy and produced her works in 2013. Exposedness in an environment that has no place for retreat is an experience that people on the go, on the run or in the transit area share.

“Everywhere” – stands for boundless, floating and omnipresent. The dance, specially the Butoh dance expresses elementary feelings in physicality. The elements air, water, earth, fire are part of the dance.

Etkinlik : Resim Sergisi
Tarih     : 29 Mayıs-29 Haziran 2014
Mekan   : ART350 Gallery
Adres    : Bağdat Caddesi No: 350, 34738 Erenköy – İstanbul / Turkey

Yorumlar