Bağlantıda kalın

SALT Google Cultural Institute'de

SALT, Osmanlı Bankası Arşivi’nden beş online sergiyle Google Cultural Institute’e katıldı…

SALT Araştırma koleksiyonlarından biri olan Osmanlı Bankası Arşivi, Türkiye’de özel bir banka tarafından kurulmuş ilk müze niteliğindeki Osmanlı Bankası Müzesi’nin nüvesini oluşturur. Arşiv, imparatorluğun merkez bankası ve hazinedarı olarak görev yapan kurumun öyküsünü anlatmakla kalmaz, bir dönemin yaşam temsilini de sunar; bankanın merkezi rol oynadığı geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinin az bilinen dünyasını yansıtır.

Google Cultural Institute’te beş sergide özetlenen arşiv, kuruluşundan özel ticari banka statüsüne geçtiği 1933’e kadar, bankanın 80 yıllık süreçte yaşadığı önemli değişiklik, gelişme ve krizleri kronolojik olarak sunar. Bu sergiler, banka tarafından 1890’lardan beri korunmuş olan belge hazinesine aralanan bir kapı niteliğindedir. Sergilerin içeriği, devletin yönetim biçimindeki değişim ile bunun toplumsal etkilerine de işaret eder.

SALT’ın Google Cultural Institute’te paylaşıma açtığı sergiler şunlar: Kuruluş ve Zor Yıllar (1856-1880), Toparlanma (1881-1894), Genişleme (1895-1913), Savaş ve Kriz (1914-1920), Yeni Dengeler ve Son Söz (1921-1931). Bu seri, 1856’da İngiliz sermayesiyle kurulmuş olan ve Osmanlı bankacılık piyasasında yer edinmeye çalışan “Ottoman Bank”ın mütevazı bir özel banka olduğu yıllardan başlar. Sırasıyla, imparatorluğun merkez bankası olduğu en güçlü yıllarını sunar ve 1931’de Merkez Bankası’nın kuruluşuyla birlikte faaliyetlerinin mevduat toplamak ve kredi vermek gibi işlemlerle sınırlandığı tarihe kadar olan dönemi kapsar.

Osmanlı Bankası’nın belleğini muhafaza ve temsil eden Osmanlı Bankası Arşivi ve Osmanlı Bankası Müzesi SALT Galata’da yer almaktadır.

Google Cultural Institute ( http://www.google.com/culturalinstitute )

Google, dünyanın kültür hazinelerini internette barındırmak için yüzlerce müze, kültür kurumu ve arşivle iş ortaklığı yapmakta. Google, çalışanlarından oluşan bir ekiple, kültür sektörünün, çeşitlilik arz eden mirasının daha fazla bölümünü internette sergilemesine ve böylece bu mirası herkesin erişimine sunmasına olanak tanıyan araçlar oluşturmakta. Google Cultural Institute’te sanat eserleri, önemli noktalar ve dünya mirası koruma alanlarının yanı sıra, tüm dünyadaki kültür kurumlarının arşivlerinin arkasındaki öyküleri anlatan dijital sergiler yer almakta.

SALT’ın Google Cultural Institute’deki sergileri: http://www.google.com/culturalinstitute/browse/?q.8129907598665562501=119006397&q.openId=2&v.filter=exhibits

Yorumlar