Bağlantıda kalın

Sayat Nova Korosu konseri: Grung [Turna]

Türkiye Ermeni toplumundan doğan, çalışmalarına 24 Nisan 1972 tarihinde Boyacıköy Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi çatısı altında başlayan Sayat Nova Korosu, 22 Mayıs 2015, Cuma günü saat 21.00’de Şişli Kent Kültür Merkezi’nde ‘Grung’ [Turna] başlıklı konserde dinleyicilere 100 yıl önce Ermenilerin yaşadığı şehirleri, gündelik hayatlarını anlatan eserler sunacak.

2004 yılından beri Sayat Nova Çocuk Korosu bünyesinden yetişmiş Melikcan Zaman şefliğinde çalışmalarını sürdüren Sayat Nova Korosu’nun bu konserinde, Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Anadolu kentlerini tasvir eden, şehirlerdeki gündelik hayatı anlatan şarkılar ve farklı yazarların eserlerinden okumalar gerçekleşecek.

Süphan Dağı’ndan Musa Dağı’na, İstanbul’dan Bingöl’e ve hatta Erivan’a uzanan bir hikâyenin şarkılarla anlatılacağı konserde Hagop Mıntzuri, Zabel Yesayan, Krikor Zohrab, Hayganuş Mark gibi Ermeni yazarların eserlerinden bölümler okunacak.

‘Grung’ [Turna] konseri 22 Mayıs 2015, Cuma günü saat 21.00’de Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sayat Nova Korosu hakkında:
Sayat Nova Korosu, kilise korosu olmasının yanı sıra Ermeni halk müziğini araştırıp yorumlamaya yönelik çalışmalar da yapmakta.

Koro, adını 18. yy’ın en önemli Ermeni halk ozanı SAYAT NOVA’dan almış. Kuruluşundan günümüze kadar özellikle bir konu başlığı altında tematik konserler vermiş, festival ve yarışmalara katılmış, resitaller, müzik yarışması, konferanslar, resim sergileri ve kültür gezileri gibi organizasyonlar gerçekleştirmiş. Koronun kilise çalışmalarını uzun yıllardan beri şef Onnik Selviyan yönetmekte.

Ayrıca 1990 yılında kurulan Sayat Nova Çocuk Korosu, ilk on yıl boyunca Kevork Tavityan ve Daron Ermen tarafından daha sonra da Şuşan Kalataş tarafından yönetilmiş.

Bugün koro üyelerinin bir kısmını da çocuk korosundan yetişen üyeler oluşturmakta. 1972’den günümüze Sayat Nova Korosu’nun şefliğini sırası ile, Hagop Dökmeciyan, Benon Kuzubaş, Vahe Hallaçyan, Rupen Soğomonyan, Vramşabuh Göybaşyan, Bedros Kamcıyan, Melik Gavrilof, Kevork Tavityan, Lusine Şahrikyan, Yeğisapet Atabekyan ve konuk şef Henrig Anasyan üstlenmiş.

Sayat Nova Korosu, 2004 yılından beri Sayat Nova Çocuk Korosu bünyesinden yetişmiş Melikcan Zaman şefliğinde çalışmalarını sürdürmekte.

Yorumlar