Bağlantıda kalın

Sergi: Av Sahası

Şevket Arık’ın Av Sahası / Hunting Ground isimli kişisel sergisi 09 Nisan- 7 Haziran 2014 tarihleri arasında Armaggan Art & Design Gallery’de görülebilir.

Sanatçı sergisinde av ve avlak kelimelerini temel kavramlar olarak ele almış ve sergisini bu kavramlar üzerinden şekillendirmiş. Sözlük anlamı olarak ‘Av’; evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi, bir hayvanın bir başka hayvanı yemek için yakalaması, bu yollarla yakalanan hayvan, tuzağa düşürülen, kendisinden yararlanılan kimse, avcı tarafından avlanan hayvan. ‘Avlak’ ise; av yeri, avı çok olan yer, avlanmayı bilen hayvan, hudut, sınır, çerçeve, avlanılan bölge ve bir insan ya da hayvanın avlanmak için hakim olduğu alan olarak tanımlanmaktadır.

Bu tanımlamalar doğrultusunda ele aldığı düşüncelerde, gündelik hayatımızda hala avlanmayı sürdürdüğümüz, korunmak için devasa metropollere dönüştürdüğümüz barınaklarımızda inşa ettiğimiz egomuzun sınırlarını sorguladığımız ve vahşi olanın her an bizimle yeniden hesaplaşacağı korkusu yer almaktadır. Kentin içinde kendi çıkar ve beklentilerimiz doğrultusunda kendi avlak yerlerimizin alanlarını belirlemeye çalışmaktayız. Her şeyin bir hesaplaşmaya dönmeye başladığı günümüzde tıpkı bir av ve avcı karşılaşması gibi belirsiz kimliğimizin vahşiliği ile göz göze birbirimizle bakışarak dolaşmaktayız. Hiyerarşik olarak av zincirinin tepesinde olduğumuz düşüncesi ruhumuzu okşasa da, aslında bu kadar üstün donanımlara sahip insanlığımız, kendi avcısını kendi yaşam biçimi ile yaratmaktadır….

Adres: Armaggan Art & Design Gallery Nuruosmaniye Cad. No.65 Nuruosmaniye, 34120 İstanbul

Yorumlar