Bağlantıda kalın

Sergi: Sen Dönünceye Kadar Bende Saklı

Ayça Telgeren’in “Sen Dönünceye Kadar Bende Saklı / I’ll keep it till you come back” isimli kişisel sergisi 25 Nisan – 25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Galerist’te görülebilir.

Sanatçının, iki senelik beden ve ruh yolculuğunun biçimsel iz düşümleri olarak tanımladığı bu sergideki çalışmalar, plastik sanatlar pratiğiyle de özdeşleşen büyük boyutlu el kesimi kağıt işlerin yanı sıra tuval üzerine akrilik peysajlar, farklı ölçeklerde doğa üstü figürlerin kağıttan resim ve heykelleri ile video ve büyük boyutlu duvar yerleştirmelerinden oluşuyor.

Coşkulu bir kalabalık olarak nitelendirdiği çalışmalarının her birinin kendine ait bir tını ve titreşimle ortak bir şarkı söylediğini belirten sanatçı; hissedişe, mutlak değil muğlak olana, titreşim anlarına, duygusallığa ve öngörülemezliğe, hezeyanlara, hayallere, ilham perilerine, güzelliğe, kısaca rasyonel aklın şüphe ile baktığı olgulara ve duygu hallerine dikkat çekiyor. Çalışmalarının içeriğini bilinçli bir tercihle gündelik gerçekliğin dışında tutmayı seçen Telgeren, kendini inatçı bir iyimser ve hayalperest olarak tanımlıyor.

Telgeren; ruhunun en büyük destekçileri, ilham perilerim diye adlandırdığı müzisyenlere, mucitlere, sanatçılara adanmış portrelerin beraberinde çok sevdiği Ursula K. Lequin’in ‘kadınsı mütevazilik’ tanımına da işaret ettiği nakış kasnaklarına yerleştirdiği mutantif bitkimsi hayvanlar ve hayvanımsı bitkilerin üzerinden muğlaklık arayışlarını sürdürüyor.

Serginin ikinci bölümünde birbirlerine özlemle ve uçarak koşan devasa iki figürün açtığı kapıdan sanatçının tuval üzerine akrilikle boyadığı ütopik peyzaj alan ile sanatçının yer yer akrilik kürelerin içine hapsedip yer yer de boşlukta salınmasına müsade ettiği heykel yerleştirmesine geçiliyor. Serginin son ve görece en mahrem alanı olan video çalışması gölge oyunu perdesinden yola çıkarak Telgeren’in diğer çalışmaları gibi endüstriyel üretimin nimetlerinden kaçınarak oluşturduğu, var olan nesnelerin yanılsamaları ile gerçekleştirdiği bir ilk deneme niteliğinde.

 

Adres: Galerist, Meşrutiyet Cad. No: 67/1
Beyoğlu – İstanbul

Yorumlar