Bağlantıda kalın

Sergi: Şimdiki Zamanların Güncesi

Filiz Hatipoğlu’nun “Şimdiki Zamanların Güncesi” isimli sergisi 02 – 17 Aralık 2014 tarihleri arasında Galeri Eksen’de görülebilir… 

Sergi Hakkında:

Şimdiki zaman; zamansızlığın anıdır. Ne geçmiştir, ne gelecek!…Yaşanmış, yaşanılan,yaşanılacak anların hepsidir aslında. Şimdi; zamansal paradoksları bir kenara koyarsak, geriye yaşanılan anların izleri kalır. Bu izler ki vazgeçilmez öğeler olur popüler kültürde ve elbette sanatta…
Zamanın paradoksal yapıda olması, onu kullanabilmenin belki de tek yoludur. Zaman içinde zamanı , tarih içinde tarihi görmek, bize olayları, objeleri, bireyleri ve sonuçta bu nesnellik ; hiç farkına varmadan onu anlayabilmemize, tasarlayabilmemize, kavrayabilmemize ve onları değişik açılardan kullanmamızı sağlamaktadır. Paradoksal yapının oluşturduğu çelişiklik, geçmişin nesnelliği bir bütün olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ahmet Hamdi ‘ nin dediği gibi’ Şimdiki zaman bıçak sırtı, hem geçmişin yükünü taşır, hem de onu çizgi çizgi değiştirir’.

Sürekli bir ilerleme ve bu ilerleme sonucunda ortaya çıkan yokoluş bir yanda, geçmişin bir şekilde varlığını sürdürmesi ve gelecekle birlikte ”şimdi” içinde bulunması bir paradoks değilde nedir?

Her dönemim yaşanmış anları, bize yaşanılan anların keyfini sunar. Çağdaşlık kavramının da parçası olur. Ne kadar çağdaş olduğumuzu kanıtlamak , sanki geçmişin şimdiki zamanlarını yadsımakla gerçekleşir.

Yaşanmışlığın izlenimi altında varolan nesnelciliğin görselliği sanatçının tuvalinde anın izini sürmekle beraber, geçmişin vazgeçilmezliğini de yansıtmaktadır. Geçmişteki şimdiki zamanlara saygınlıktır adeta. Varoluşun gerçekliğiyle, varlığını gelecek şimdiki zamanlara sunabilmektir. Kültürel değerlerimizi kaligrafik hareketlerle yorumlamaktır.

Sanatçının Türk yazı sanatına duymuş olduğu ilgi, özellikle Osmanlı Türkçesini oluşturan Arap alfabesinin kıvraklığından ve estetiğinden etkilenmesi sonucu ; sanatında kaligrafik öğeler oluşturur. Runik, Osmanlıca ve Latin harflerinin harmanlaması, kaligrafik değerlerin ön plana çıkmasını koşulsuz kılar. Geçmiş-gelecek; şimdiki zamanların güncesidir O’nun için. Geçmişe duyulan saygı, şimdinin gücüyle gelecek zamanlara referanstır aynı zamanda.

Yaşanmış anları resmetmek, gerçekliğin kendisidir. Postmodern ifade, modern dünyanın şimdiki zamanıdır aslında…

Adres: Galeri Eksen, Maçka Cad. No:29 Nişantaşı / İstanbul

Yorumlar