Bağlantıda kalın

Sergi ve Forum: İstanbul'un Artığı

İstanbul’un Artığı sokağa atılan/bırakılan atığı fotoğraf ve video kamerasıyla takip ederek, atık toplayıcıların gündelik yaşamları ve kullandıkları kent mekanlarına odaklanıyor.

Videogramlar, İstanbul’un iki farklı merkezi olan Beyoğlu ve Ümraniye’deki atık toplayıcıların hızla dönüşen İstanbul’a ne şekilde eklemlendiğinin izini sürüyor. Diğer yandan geçmiş yıllardan (2013 öncesi) videolarla bir hafıza birlikteliği kuruyor.

İstanbul’da kişi başına günde 1 kilodan fazla atık düşüyor. Bu şehirde insanlar her gün yaklaşık 20 bin ton atık üretiyor. Bitmeyen bir döngünün içinde işlenmiş maddeler hammaddeye, hammaddeler yeniden işlenmiş maddelere dönüşürken şehirli, kendi artığı ile bu şehirde istemese de iz bırakıyor.

Kentsel dönüşüm, iş güvenliği, çocuk işçi emeği, etnik kimlik, göç ve memleket, futbol ve yerel seçimler gibi farklı ama aynı zamanda birbirine geçen olgu ve pratiklerin atık toplayıcıların yaşamlarına etkisini bedenleşen kamerasıyla görüyor, görünür kılıyor, kentin farklı mekanlarına atıkçıların gözünden bakıyor. Kentte çevresel atık, emek koşulları ve göçmen kimliklerin kesiştiği ortak meselelerin odağında bir görsel hafıza oluşturuyor.

Sergide yer alan fotoğraflar, kağıdın vb. ürünlerin dönüşümünden yola çıkarak ama o izleğe sürekli geri dönerek toplumsal bir dönüşüme odaklanmaya çalışıyor. Bir taraftan rantın, ekonominin dönüşümü ve dönüşürken artıklaştırdığı manzaralara diğer bir taraftan da insanların, politik bir sürecin parelelinde atıklaştırılan, artıklaştırılan mekanı sürece dahil ederek toplumsal bir dönüşüm yaratma ihtimaline bakıyor.

Artıkişler video kolektifi son on senedir Ankara, İstanbul gibi kentlerde kentsel direniş, emek mücadelesi ve video aktivizmin, etkin arşivleme üzerinden kentsel atık ve atık toplayıcılarının gündelik yaşamlarını, mücadelesini takip etmekte.

Videolar: Artıkişler Kolektifi
Fotoğraflar: Ali Saltan
Sergi Tasarım: Yelta Köm ve Artıkişler Kolektifi
Proje Destekçisi: Sivil Düşün AB Programı

Forum: 8 Haziran Pazar, Saat: 16:30 
Katılımcılar: Erbay Yucak, İrfan Aktan, Mehmet Onur Yılmaz, Oktay İnce, Artıkişler Kolektifi

Adres: DEPO, Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane 34425, İstanbul

Yorumlar