Bağlantıda kalın

Genel

Simone de Beauvoir

9 Haziran 1908 yılında Fransa’da doğan Simone de Beauvoir , yazar, filozof, gazeteci ve postfeminizmin kurucusudur.

“Bir Genç Kızın Anıları” kitabında otobiyografisinin bir bölümünde geleneksel bir ailede büyüdüğünü; bir dönem dinine ve ülkesine bağlı ataerkil bir ailenin sorumluluklarla donatılmış kızı olarak yaşadığını belirtir. 

Katolik Enstitüsü’nde matematik öğrenimi ve Sainte Marie Enstitüsü’nde yabancı dillerde yazın eğitimi gören Beauvoir, daha sonra Sorbonne’da felsefe eğitimi alır. Burada Jean-Paul Sartre ile tanışır. 1929’da felsefede Agregation başaran en genç öğrenci olur. Sartre o yıl birinci olur, Simone ise ikinci. Herkes en iyi onun olduğunu bilse de kadın olduğu için ikinci olur ve birinciliği Sartre alır. Castor(Cesur) lakabını bu dönemde alır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Jean-Paul Sartre’ın Maurice Merleau- Ponty ve diğer arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Modern Zamanlar (Les Temps Modernes) adlı politik gazetede çalışır. Bu gazetede kendini çok geliştirir ve ölümüne dek editör olarak çalışmayı sürdürür.

Biseksüel olan Simone De Beauvoir 1949’da kadınların gördüğü baskıların bilimsel incelemesini yaptığı ve modern feminizmin temellerini kurduğu “İkinci Cins” adlı eseri ile üne kavuşur. Bu kitabında Freudçu yönleri ağır basan feminist bir varoluşçuluk olan yazar, oluşun özden önce geldiğini kabul eder ve “kadın doğulmaz kadın olunur” prensibine ulaşır.

1954’te yazdığı Mandarinler’le Goncourt ödülünü aldı ve dünya çapında tanınır. O sırada yasa dışı olmasına rağmen kürtaj yaptırdıklarını açıklayan 343 Manifestosu’nun oluşturucuların biri olur. Manifesto, 1971’de Le Nouvel Observateur’da yayınlanır.

1986 yılında ölen Simone De Beauvoir Paris’te Jean-Paul Sartre’ın yanına gömülür.

 

Eserleri:

Konuk Kız, (1943)

Pyrrhus ve Cineas, (1944)

Başkalarının Kanı, (1945)

Kim Ölecek?, (1945)

Her Erkek Ölümlüdür, (1946)

Belirsizlik Ahlakı Üzerine, (1947)

İkinci Cins, (1949)

Gün gün Amerika, (1954)

Mandarinler, (1954)

Sade’ı Yakmalı mı?, (1955)

Uzun Yürüyüş, (1957)

Bir Genç Kızın Anıları, (1958)

Yaşlılık, (1960)

Sessiz Bir Ölüm, (1964)

Les Belles Images, (1966)

The Woman Destroyed, (1967)

Yaşlılık, (1970)

Hesap Tamam, (1972)

When Things of the Spirit Come First,(1979)

Veda Töreni, (1981)

Sartre’a Mektuplar, (1990)

Aşk Mektupları (Nelson Algren’e), (1998)

 

Yorumlar