Bağlantıda kalın

Sivil Toplum Diyaloğu Nedir?

‘Sivil toplum diyaloğu’ fikri ilk olarak Ekim 2004’te Avrupa Komisyonu tarafından önerilmiş ve 17 Aralık 2004 tarihinde de AB Konseyi tarafından onaylanmıştır.

Katılım müzakerelerine paralel olarak, Birlik her bir aday ülke ile yoğun bir siyasi ve kültürel diyalog başlatacaktır. Halkların bir araya getirilmesi suretiyle karşılıklı anlayışın yükseltilmesini amaçlayan bu kapsamlı diyalog, sivil toplumu da içerecektir.

Batı Balkanları da kucaklayan sivil toplum diyaloğunun hedefleri şöyledir:
– AB ve aday ülkelerdeki sivil toplumlar arasında karşılıklı tecrübe alış verişinin güçlendirilmesi;
– Bilgi açığının giderilmesine destek olunması;
– Karşılıklı olarak bilgi ve anlayışın tesis edilmesi; ve
– Gelecekteki katılımların getireceği fırsatlar ve zorluklar konusunda daha fazla farkındalık oluşturulması.

Bütün demokratik toplumlarda canlı bir sivil toplumun önemli bir yere sahiptir… Sadece siyası sınıf arasında değil, aynı zamanda toplumun genelinde mümkün olan en yaygın uzlaşmanın tesis edilmesi gerekmektedir… Bu önemli bir görevdir. Siyasetçilerin yanı sıra STKlar, kiliseler ve akademik çevreler gibi sivil toplumu temsil eden diğer seslerin de bu süreçte rol oynamalarını gerektirmektedir.”

Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso,
Belgrad, 16 Şubat 2006

Dökümanlar:
AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyalogu (İNG)
AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyalogu (TR)

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ankara

Yorumlar