Bağlantıda kalın

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 29-30 Kasım 2012 tarihinde Beyoğlu’nda bulunan İtalyan Kültür Merkezi’nde ve 1-2 Aralık 2012 tarihinde Karaköy’de bulunan Salt Galata’da gerçekleşecek.

Festival günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan sürdürülebilirlik kavramının soyut ve yoruma açık boyutlarına ışık tutarak nelerin buna dahil edilip edilemeyeceğine dair dünyanın farklı yerlerinden örnekler sunuyor. Bu örneklerle ilham vermeyi, bu konuda dünyada yapılan çalışmaları, hak etleri, düşünce sistemlerini, uygulamaları, öğretileri, yeni bir bilinç seviyesini ve sürdürülebilir yaşam vizyonunu seyirciyle paylaşarak bireyleri umuda ve sağduyuya davet ederek; kendilerini güçsüz kılan sistemden sıyrılarak kendi güçlerini keşfetmek için cesaretlendirmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilir Yaşam Festivali kapsamında yer alan yaratıcılık ve çözüm barındıran filmleri, bu konuda hassasiyeti bulunan izleyicileri, destekçileri ve davetli konuşmacıları buluşturuyor. Geniş bir kitleye hitap eden festivalde bir çiftçiyi, iş adamını, öğrencileri, eğitimcileri, çocuğunun gelecekte yaşayacağı dünya ile ilgili kaygıları olan bir anneyi, akademisyenleri, aktivistleri  yan yana otururken veya fikir alışverişinde bulunurken görmek mümkün olacak.

Kolektif ve gönüllü bir çaba ile hazırlanan festival, aynı zamanda dileyen herkesin organizasyona katkı sağlamasına olanak tanıyor. Festival boyunca tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz olacak.

“Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi, yaşamı sürdürülebilir kılmak niyetiyle bir araya gelmiş bireylerin “yaşamı çoğaltacak” projeleri kolektif olarak hayata geçirme amacıyla doğmuştur, çeşitliliğe değer veren açık ve esnek yapısı ile birey ve kurumların farklı şekillerde katılımını davet eder. Tamamen sivil bir oluşumdur ve tüzel bir kişiliği yoktur. Film festivali gibi “sürdürülebilir yaşam” konusuyla ilgili farkındalık arttırıcı çalışmaları bireylerin ve kurumların desteği ve katılımıyla sürdürmektedir.

Yaşamı çoğaltmak için…”

Yorumlar