Bağlantıda kalın

Türkan Saylan

13 Aralık 1935’te İstanbul’da doğan Türkan Saylan, tıp doktoru, yazar ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı’dır. Kandilli İlkokulu ve Kandilli Kız Lisesi’nde okuyan Saylan 1957’de evlenir ve iki çocuk sahibi olur.

1963’te İstanbul Tıp Fakültesini bitirir. 1964-1968 yılları arasında SSK Nişantaşı Hastanesi’nden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığını alır. 1968’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda Başasistanlığa başlar.

1971’de İngiliz Kültür Heyeti’nin bursuyla İngiltere’de  eğitim görür, 1974’de Fransa’da ve 1976’da İngiltere’de kısa süreli çalışmalar yapar; 1972’de doçent, 1977’de de profesör olur. 1976’da Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı’nı kurar ve 1986’da  Hindistan’da “Uluslararası Gandhi Ödülü”ne layık görülür.

1982–1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı, 1981–2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nü yapar.

1989 yılında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kurucularından biri olur ve uzun bir süre Genel Başkanlığını yürütür. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin dışında farklı sivil toplum kuruluşlarında da çeşitli görevlerde bulunur. 1990’da oluşan “Öğretim Üyeleri Derneği”ni kurar ve ilk dönem II. Başkanlığını yapar.

1995’te, mezun olduğu lise için oluşturulan Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı (KANKEV)nın ve yine 1995’te kurulan ‘Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’ (TÜRKÇAĞ)’nın kuruculuğu ve başkanlığını yapar.

1990’da oluşturulan “İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin de kuruluşunda görev yapan Türkan Saylan burada 1996’ya kadar müdür yardımcılığı ile Kadın Sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yapar. Dermatoloji Kliniği öğretim üyesi olarak 2002’ye kadar çalışır ve 13 Aralık 2002’de emekli olur.

2006’ya kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün lepra konusunda danışmanlığını yapan Türkan Saylan, Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) kurucu üyesi ve başkan yardımcısıdır. Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi ve Uluslararası Lepra Derneği’nin üyesidir. Dermatopatoloji Laboratuvarının, Behçet Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kurulmasında görev alır. 1981-2002 yılları arasında 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği’ni yapar.

Hayatının son 17 yılında kanserle savaşan Türkan Saylan kanserle mücadelesine  18 Mayıs 2009’da yenik düşer. Ölümüne dek,  gönüllü kuruluş olarak ÇYDD’nin Genel Başkanlığını, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı Başkanlığı ile Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Başkanlığı’nı yapar.

Türkan Saylan ardında yüzlerce ödül ve yayın bırakmıştır.

Yorumlar