Bağlantıda kalın

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyden üstün olduğuna  inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile “devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak” amacıyla 23 Ocak 1995 yılında kurulur.

TEGV, bugün ülkemizin en büyük sorununun  eğitim yetersizliği olduğunu ve bu sorunu çözmeden çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılmanın, mümkün olmayacağı inancı ve buna katkıda bulunmak azmi ve arzusu etrafında biraraya gelen  55 kişilik bir mütevelli heyetiyle yola çıkar.

İlköğretim çağındaki çocuklara “okul dışı eğitim desteği” vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olur. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanınır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın amacı; 7-16 yaş arası çocukların Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamak olarak açıklar.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke genelinde kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri ve ‘Sosyal Etkinliklere Destek Protokolu’ kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirir.

TEGV’na destek olmak için etkinliklerine gönüllü olarak katılabilir ve bağışta bulunabilirsiniz.

İletişim:
Acıbadem Cad. Rauf Paşa Hanı Sok. No:42 Acıbadem-İstanbul
Tel: 0216 290 70 00
tegv@tegv.org

Yorumlar