Bağlantıda kalın

Tuzun ve denizin izinde: Deneyim Senin Şarkındır

Deneyim Senin Şarkındır adlı son kitabının ilk bölümü “Geleceğe Mektup”un Elenora adlı ilk şiirinde “aşktan soyutladığımızda ne kalır geriye insandan” diyen Fettah Köleli’nin şiiri sürprizleri bol olan bir şiirdir. Gizemli bir şiir;
“…batık bir kadırganın ambarında
kalbi batıni sembollerle mühürlenmiş genç bir mumya…”dan söz ederken bir gizemin eşiğinde sürer şiir.

“Ağlasam Deniz Kurur” adlı şiirde insanın ilk görkemli yolculuğuna bir gönderme sezilir:
“…su, anılarla yüklü eski evimizdi”

Müziği olan bir şiirdir Fettah’ın şiiri: Çünkü “…bir obua sesi çınlar deniz kabuklarında…” (Ağlasam Deniz Kurur, s.11)

Savını yalınlıktan yola çıkarak dillendiren bir şiirin izini sürer Fettah. Onun şiirinde iddialı cevaplardan daha çok sorular öne çıkar:
“…tuz ve deniz, hangi bilgenin kutsal kitabı değil ki…” (Ağlasam Deniz Kurur, s.12)

İçinden “Kar temizlik ve özgürlüktür” diyenlerden…
Erotik göndermeleri olan bir şiir.:
“…kızıl kalpağı rahibe pelerinimin üstüne düştüğünde
haç hilâl’le birleştiğinde çırılçıplak denizde…” (Papazın Kızı, s. 15)

Savaşı sadece aşk için yapıldığında makul gören:
“…aşk için varsın yeniden başlasın turuva savaşı…” (Papazın Kızı, s. 16)

Gençlerin kayıtsızlığından, ihtiyarların tutuculuğundan söz eden radikal bir münzevi o, ümmi bir sevda ibresine sahip olan pusulanın daima kuzeyi göstermediğinin ve hayalin gerçeğin anası olduğunun farkında olan…hayatı ve evreni kutsayan bir dille kurar şiirini…
“…ışığın kuğuları yüzer büyülü bir aşkın içinde geceleri
bilge güzelliğim sağaltır yaralarını
gümüş kanatlı kısrakların…” (Geleceğe Mektup, s.26)

Kayalıklarda karanlık suların arasını bulmaya çalışan bir serüvenci, ne Mesih, ne misyoner, ama isyankâr… Kırık pusulaya dikkat çeken biri o. Bütün bir mücadelenin aslında kendimizle, kendi kendimizle hesaplaşmaya dayandığını dile getiren:
“…biz kime yenildik, bizi yenen sahi kimdi
kendimizden başka o gün
savaş meydanında, ne muzaffer bir ordu
ne muzaffer bir komutan gördük…” (Bizi Yenen Sahi Kimdi, s.30)

Kitaba adını veren “Deneyim Senin Şarkındır” adlı şiirinde ateşin ve külün izini takip eden bir izleğe çeker dikkatimizi:
“…bir gün gelir gerçek de hakikat de yıkılır
yaktığın ateş kül olur avuçlarında, üşürsün…” (Deneyim Senin Şarkındır, s 31)

Hasat mevsimlerinin aşkın bereketli göklerine döndüğünün farkında olan… meydan okuyan bir dilin şairi…
“…tanrı’nın sözünün yerine putların ve
insanın sözünü koymakla
itham edildiğinde, reddetti bu iftirayı hypetia
içimde konuşan yalnız insan ve tanrılar değil
içimde konuşan yıldızları, gezegenleri
insansal ve tanrısal kusurları ve kusursuzluklarıyla
o sonsuz hepimiz olan evrendir…” (Evrensel Örtü, s.42)

Herkes kendi sahte incilini yazıdığı Konstantiniyye’nin farkında olan…Tekil ile tümel olan arasındaki diyalektiğin farkında olanlardan…
“…bir çiçek yalnızca bir çiçek değildir
bütün çiçeklerden oluşan bir çiçektir
çiçeklerin ölüp de çiçek sözcüğünde yaşaması gibi
güneş de çiçeğidir evimizin
baktığımızda bir başka çiçeğin penceresinden
güneşin ömrü de ömrüdür tüm güneşlerin…” (Buğday Çiçeği, s. 47)

İnsanlığın ortak belleğine ve doğanın insan eliyle tahrip edilmesine dikkat çeker:
“…kaçıncı tufandan sonra gelen insanın da
ancak nuh demeyi öğrenebildiğini
bilir toprak
ve bu aç gözlü soyun
kısa konukluğunda
tarumar edeceğini bilir çiçeklerini…” (Buğday Çiçeği, s.49)

Direnmenin erdeminden ve devrimden kesmez umudunu:
“… çünkü devrim
her acıyı göğüsleme gücü veren
ateşli öpücüğüdür hayatımızın…” (Miniğim, s. 84)
Kalbin hırpalanmaması gerektiğinin farkında olanlardan:
“… bende kalan yarım kalbi, bende kalan yarısını kalbinin
sorularımla incitmek istemediğim için
sustum bir nehir nasıl susarsa…” (Yalnızca Akış Kalacak Geride, s. 89)

Sonsuz boşlukta ders kitaplarına sıkışıp kalan terbiye edilmiş atlar gibi dolanıp duran bizcileyin biri. Arayan, yeni yollar arayan, bıkmadan usanmadan arayan… Çünkü bazen yolculuğun varılacak yerden kıymetli olduğunun farkında olan… Suyun içinde ve çırılçıplak… Ateşin, suyun ve kızgın demirin üzerinde yürüyenlerin acısına tanıklık eden… Arap işçi sınıfının uzun süren teravi namazının baharı geciktirdiğinin farkında olan… Ruhu patiska pankartın üstünden yapıştırma harfler gibi dökülenlerden… Son kitabı Deneyim Senin Şarkındır ile zamanın izlerine basarak eğlenen bir çocuğunun ruhunu geleceğe taşıyan şiirlerle çıkıyor karşımıza…

Yorumlar