Bağlantıda kalın

Unesco, 2012 Itri Yılı

17. yüzyıl bestekarlarından olan Buhurizade Mustafa Itri 1640 yılında İstanbul’da doğar. Asıl adı Mustafa olan Itri, çiçekçilik ve meyvecilikle uğraştığı için Itri mahlasını alır.

Hafız Post, Nasrullah Vakıf Halhali, Kasımpaşalı Koca Osman Efendi ve Derviş Ömer Efendi ustaları arasında yer alır. Mevlevi mukabelesinde okunan bir Segah ayin de bestelemiş olan Itri’nin Mevlevi olduğu düşünülüyor.

Itri, IV. Mehmet ve Gazi Giray Han gibi birçok padişah ve devlet adamından himaye görür. Devlet adamlarına yakınlığı nedeniyle bir dönem esirciler kethüdalığı yapar, sarayda da musiki dersleri verir.

Itri’nin sözleri İranlı şair Hafız-i Şirazi’ye ait olan Neva Kâr’ı Klâsik Türk Musikisi repertuarının en yetkin eseri olarak kabul edilir. Segâh Yürük Semaisi olan ve güftesi Nefi’ye ait “Tûti-i mûcize gûyem ne desem lâf değil” de çok bilinen ve sevilen bir eserleri arasında yer alır.

Itri’nin günümüze ulaşan tüm eserleri büyük formatlarda olup şarkı, türkü ve köçekçe gibi küçük formatlı eserlerinden hiçbiri günümüze ulaşmaz. Dini musikinin önemli eserleri arasında yer alan Segah Bayram Tekbiri, Segah Salat-ı Ümmiye, Cuma Salatı, Dilkeş-haveran Gece Salası, Rast Mevlevi “Na’t-ı Mevlana” bütün İslam Dünyasında tanınır.

1712 yılında İstanbul’da hayata veda eden Itri’nin mezarı Edirnekapı Şehitliği’nde bulunmaktadır.

UNESCO, 25 Ekim – 10 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleşen 36. genel konferansında 2012 yılını şair Nâbi ve bestekar Itrî anma yılı olarak ilan eder.

Yorumlar