Bağlantıda kalın

Röportaj

Ya Artvin Ya Artvin

artvin-cerattepe-min

Türkiye’nin en önemli ve en büyük çevre davalarından biri bugün görülecek. Artvin’in cennet köşesi Cerattepe’de Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır firmasınca kurulmak istenen altın ve bakır madenleri projesine karşı Artvin halkı tarafından açılan dava, 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Dünyanın en yaşlı ve en zengin bitki örtülerinden birine sahip olan ve ayrıca Artvin’in içme suyu kaynaklarını da içinde barındıran Cerattepe’de açılmak istenen maden ocaklarına karşı 26 yıldır sürdürülen hukuki ve fiili mücadeleye, bu bağlamda direniş hakkına, yaşam alanını koruma / kaderini tayin hakkına daha önceki programlarımızda yer verdiğimizden zamandan tasarruf etmek amacıyla bu programda detaylara girmeyeceğiz.

Süreci hızlıca aktarırsak:
Cerattepe ve Genya’da açılacak madenlere karşı Yeşil Artvin Derneği çatısı altında nerdeyse 26 yıldır fiili ve hukuki mücadele yürüten ve projeyi defalarca iptal ettiren Artvin halkı, en son Ocak 2015’te projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararını da iptal ettirmişti. Bilirkişi raporuna dayanarak ÇED olumlu kararını iptal eden Rize İdari Mahkemesi’nin kararı çok netti. Mahkeme, “Planlanan maden faaliyetinin hayata geçirilmesi Artvin ilini sakinleri açısından yaşam alanı olmaktan çıkaracağı kanaatine varılmıştır,’’ tespitiyle, “Ya Artvin ya maden!’’ diyordu. Mahkeme kararının ertesinde, hukukun ardından dolanarak birkaç ufak rötuşla ÇED Raporunu yeniden düzenleyen şirket, Haziran 2015’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan jet onayı alıverdi.

Artvin halkı, bu ÇED’e karşı da hukuki süreci başlattı. Bilirkişi heyetinin bölgeye keşfe gelmesini bekleyen halk bir yandan da şirketin Cerattepe’ye hukuksuz müdahalesini engellemek için 1750 rakımda 244 gün yaşam ve doğa nöbeti tuttu. Şubat 2016 ortalarında, hatırlayacağınız üzere, devletin güvenlik güçleri, özel şirketin yanında saf tutarak, ormanlarını, sularını, yaşam alanlarını ve bölgedeki tüm canlıların yaşamlarını korumak için mücadele eden Artvin halkına karşı çok sert müdahaleler gerçekleştirdi.

4476 hektarlık alanda maden arama ruhsatları alan ancak 3,5 yıldır Cerattepe’ye kazma vuramayan, Cengiz, ya da namı diğer ‘milletin anasına küfürbaz’, devletin kolluk güçlerini arkasına almış, kamu yararı da şirket yararı oluvermişti. Memleketin hal-i pür melali! Ve ortaya akıllara seza bir bilirkişi raporu çıktı.

Bu son bilirkişi raporundan başlayarak 19 Eylül’deki önemli davayı Yeşil Artvin Derneği üyesi ve avukatı Bedrettin Kalın ile konuştuk.

Mülakatımızın öncesinde, Cerattepe ‘ye destek vermek amacıyla sanatçıların hazırladığı bir videoya kulak veridik. Zamanımız kısıtlı olduğundan ne yazık tümünü yayınlayamadığımız videonun tamamı:

Ardından konuğumuz Bedrettin Kalın, bilirkişi heyetinin raporu karşısındaki şaşkınlıklarını dile getiriyor. Bölgede 5 saat süren keşifte avukatlar dışında 2 bilim insanı da madenin Artvin’e nelere mal olacağını heyet üyelerine yerinde göstererek, ayrıntılarıyla açıkladıkları halde, ÇED Raporundan kopyala-yapıştır yöntemiyle birbirini tekrar eden alıntılardan oluşan bilimsellikten uzak bir bilirkişi raporunun ortaya çıkması, insana, madem ÇED Raporundan birebir kopyalama yapacaklardı, neden kalkıp Cerattepe’ye geldiler, dedirtiyor! Oysa, 1985’de MTA zamanında ve daha sonra 1990’larda Cominco Madencilik tarafından yapılmış olan sondajların yıllar sonra doğaya etkilerini görmek bile olası kıyımın boyutunu anlamak için yeterli.

Bedrettin Kalın, o tarihlerden bu yana hiç bir madencilik faaliyeti başlamamışken, 500’e yakın sondajdan sızan kimyasalların sebep olduğu tahribatın heyete gösterildiği halde heyetin böyle bir raporu kaleme almasını şaşırtıcı buluyor . Öte yandan, siyanürün ötesinde, arsenik kadmiyum kurşun cıva gibi ağır metallerin oksijen ve suyla birleştiklerinde zehirlere dönüşerek çevrelerindeki suyu ve toprağı kirlettiklerine de dikkat çekiyor ve sorunun salt siyanürle altın aranması olmadığına parmak basıyor. Bu heyetin kendi çocuklarının ve öğrencilerinin yüzlerine nasıl bakacaklarını da konuşuyoruz; nitekim öğrencilerden itirazlar yükselmeye başlamış bile.

Konuğumuz ile mahkeme öncesi hazırlıkları da konuşuyoruz. Artvin halkından 751 davacı, onlarca avukat, İstanbul ve Ankara’dan meslek odaları ve Türkiye Barolar Birliği’nin de içinde yer aldığı bu dava, Türkiye’nin en önemli çevre davalarından birisi. Türkiye’nin dört bir yanından çevre dostları ve yaşam savunucularının da katılmaları bekleniyor. Kalın, engelleme olmamasını umut ettiklerini söylüyor. Bu tür davaların kamuya açık olduğundan hareketle, Cerattepe davasının da halka açık olması gerektiğini, halkın davayı izleyebilmesi gerektiğini belirtiyor.

Adalete güvenin %20’lere düştüğünün bizzat Yargıtay başkanları ve baş savcıları tarafından dile getirildiği, binlerce hakim ve savcının tutuklandığı ve tutuklanmayı beklediği bir düzende adaletten söz edilemeyeceğine dikkat çeken Kalın, ‘’ Bizim bu mahkemelere emanet edecek davamız yok’’ diyerek Artvin halkının kendi davasına sonuna kadar sahip çıkacağını da açıklıyor.

Olayın bir diğer boyutu, Artvin halkının madene karşı 25 senedir süren mücadelesinde gösterdiği milli iradenin mahkemeler ve yöneticiler tarafından saygı görmesi gerektiği ve bu ahlak dışı, vicdan dışı projeye son verilmesi. Sağcısından solcusuna 25 senedir bölünmeden, omuz omuza örnek bir mücadeleyi sürdüren Artvin, diğer yaşam alanı mücadelelerine de umut ve güç katıyor.

Röportaj: Cihan Uzunçarşılı Baysal
Kaynak: acikradyo.com.tr

Yorumlar