Bağlantıda kalın

Yazarlar Forumu Derneği kuruldu

Anadolu coğrafyasının etnik, dinsel ve kültürel çeşitliliğini zenginliğe dönüştürmek amacıyla ülke çapında örgütlenmek için kuruluş çalışmalarını tamamlayan YAZARLAR FORUMU DERNEĞİ üye kabulüne başladı.

Aşağıdaki kuruluş bildirisindeki ilkeleri kendileriyle paylaşacak dostlarını, birlikte gerçekleştirmek istedikleri yolculuğa davet ediyor:

YAZARLAR FORUMU DERNEĞİ KURULUŞ BİLDİRİSİ:
Biz aşağıda imzası olanlar, sözü, yazıyı ve bilgiyi algı yönetiminin nesnesi haline getiren egemenlere ve barış içinde bir arada yaşama düşüncesine yaşam şansı tanımayan yeni dünya düzenine, yine söz ve yazıyla itiraz etmek amacıyla bir araya gelerek Şubat 2015’te Yazarlar Forumu Derneği’ni kurduk.

Yazarlar Forumu; ülkemizde etnik, dinsel, kültürel çeşitliliği yazarlarımızın her türlü yazınsal birikimiyle zenginliğe dönüştürmek ve Anadolu coğrafyasının değerlerini evrensel kültürle buluşturmak amacıyla kuruldu.
Yazarlar Forumu, Anadolu coğrafyasında konuşulan dillerden Türkçenin yanı sıra Kürtçe, Ermenice, Arapça, Süryanice, Lazca, Çerkesçe, Gürcüce gibi dillerle yaratılan yazınsal ürünlerin önce yerel bağlamda, sonra bir bütünün parçaları düzleminde dünyanın diğer dil-edebiyat değerleriyle buluşmasını sağlamayı hedefler.

Yazarlar Forumu, adil ve eşitlikçi bir dünyanın kurulabileceğine duyulan inançla, bütün yazınsal ve sanatsal türlerde verdikleri ürünler aracılığıyla insanlığın ortak aklına ve duyarlılığına seslenmeyi amaçlayan yazarlarımızın etkin katılımını gözeten forumlarla yoluna devam edecek.

Bu kültürel yolculuğunu etnik, dinsel, cinsel ve kültürel açıdan ötekileştirilenlerle beraber yapacak. Sıradan hayatlara dokunup orada yarattığı küçük değişikliklerle yoluna devam edecek.

Etkinliklerinin tümünde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek.

Görselliğin ve popülaritenin bombardımanı altında her geçen gün giderek yalnızlaştırılan ve içine kapanmak zorunda kalan insanın yanında olacak. Doğu ile Batı’nın, gelenek ile modernitenin ve bilim ile inancın karşıtlığından çok ortaklaştırıp kaynaştığı noktalardan güç alarak yoluna devam edecek.

Etkinliklerini sadece birkaç kentle sınırlı tutmayıp üyelerinin olduğu her yerde gücü ölçüsünde yaşama geçirecek. Kuramın gri olan rengini köy, kasaba ve kentlerde yaşamın yeşili ile buluşturacak. Akademik ve kültürel birikimi yaşamla buluşturacak.

Yazarlar Forumu, egemen politikaların sırt çevirdiği komşu ülkelere yüzünü dönecek. İyi komşuluk ilişkilerini yaşama geçirmek amacıyla şu ana kadar gerçekleştirilmiş olan kültürel işbirliği girişimleri ve komşu edebiyatlarla buluşma benzeri olumlu örnekleri taçlandıracak kültürlerarası kalıcı ve sürdürülebilir bir işbirliğini yaşama geçirecek.

Her adımda yazarlarından alacak gücünü.

Yazma ve yaratma süreçlerinin büyüsünü okurlarla paylaşacak.

Tekil bir eylem olan yaratma ediminin paylaştıkça ne kadar çoğaldığına tanıklık edecek.

Sadece muhalif değil, aynı zamanda müdahil olacak.

Celâl İnal, Adnan CAYMAZ, Nizamettin UĞUR, Sema GÜLER, Atilla DİRİM, Okan ALAY, Yurdaer Erkoca, Akif Kurtuluş…
Ayrıntılı bilgi için: 0532 510 26 80 – Celâl İNAL

Yorumlar