Bağlantıda kalın

Zeynep Dilek Çetiner: Akis

Zeynep Dilek Çetiner’in “Akis” adlı sergisi 18 Nisan-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında Galeri Miz’de görülebilir…

Soyut sanatın salt kendine içkin oluşundan yola çıkan Zeynep Dilek Çetiner, varoluş halini tuvale yansıtma fikrinden yola çıkarak yapıtlarının kavramsal altyapısını “akis”le ortaya koyuyor.
Sanatçı, aksın yansıma, görünme, etki gibi farklı anlamlarını soyut yaratım üzerinde birleştirerek çoklu bir anlatım kurguluyor. Kendine dair olanı yapıta yansıtıp tuvalde görünür kılıyor ve bir adım geri atıp sanat nesnesinin izleyici ile etkileşime geçmesini bekliyor.

Bir başka açıdan sanatçı-yapıt-izleyici üçgeninde sürekli bir döngü yaratıyor.

Zeynep Dilek Çetiner 1968’de İstanbul’da doğdu. 1989 Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Bölümü’nden Diploma Projesini “Resim Onarım ve Bakımı” konusu üzerine yaparak mezun oldu. Aynı yıl Deniz Müzesinde çalışmaya başladı.1991’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesine geçiş yaptı.1991-1994 Mimar Sinan Üniversitesinde ve RHMD’de resim/atölye çalışmalarına katıldı. 2004’de MSGSÜ. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Plastik Sanatlar Restorasyon – Konservasyon Birim Başkanı olarak atandı.

Halen, görevine devam eden sanatçının; soyut lirik anlayış içinde, spontane devinimlerle, dinamizm, ritim, denge, uzam gibi kavramlarla oluşturduğu kompozisyonları, serbest bir
form anlayışını yansıtır.Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmekte olan sanatçı çok sayıda kişisel ve karma, yarışmalı, sanat fuarı etkinliğine katılmıştır. Bir çok kuruluş ve özel koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır.

Yorumlar