Bağlantıda kalın

Zümrüt Y. Radau, Oeuvre

Zümrüt Y. Radau’nun son üç yılda ürettiği çalışmalardan oluşan Oeuvre başlıklı kişisel sergisi 12 Mart – 6 Nisan 2013 tarihleri arasında Galeri/MİZ’de görülebilir.

Genellikle alıntı yaparak işler üreten bir sanatçı olarak tanınan Zümrüt Y. Radau, bu defa kendi resminden alıntı yaparak sanatsal aktarımlarını kişiselleştiriyor. Radau; bir sanatçının yaşamı boyunca ürettiği tüm yapıtları ifade eden Oeuvre başlıklı işleri ile alıntı tarlasını kendi üretim skalasından seçiyor. Ana temanın hükmünden bağımsız kaygılarla üretilen yapıtlar, bir araya geldiklerinde kendi aralarında gizemli organik bir bağ kuruyorlar.

Gerçek ile imgelem, tarih ile bugün arasında güçlü bir etkileşim, sanatçının bakışıyla yeniden şekilleniyor. Laleler ise zamanın bu ara katmanlarında kendi coğrafyasının dilinden yeni tümceler kuruyor. Sanatçının “çılgın” olarak tanımladığı bol boya ile şekillenmiş laleler sergide yeralan neredeyse her resmin üzerinde geziniyorlar…

Zümrüt Radau İstanbul’da doğdu. 1990 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Ardından Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde Yüksel Lisans çalışmalarını tamamladı. 1995-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Birden fazla ödüle sahip olan sanatçı, sanat hayatı boyunca birçok kişisel sergi düzenlemiş ve karma sergilerde yer almıştır.

Adres: Ahmet Fetgari Sokak 28A Teşvikiye, İstanbul

Yorumlar