Borderline Kişilik Bozukluğu
Borderline Kişilik Bozukluğu

Kişilik bozuklukları, ergenlik veya erken erişkinlik döneminde başlayan, zamanla sabitleşen, mutsuzluğa veya bozulmaya yol açan, katı ve yaygın nitelikteki öznel yaşantılar veya kültürel normlardan sa…

Konser

Sergi

Maria Trabulo - White Page - 2015
“Aporias/Aporiler”

Sırbistan, Avusturya, Portekiz, Slovakya, İspanya ve Türkiye’den on iki sanatçının Apori kavramını kendi sanatsal pratikleri içinde ifade etmenin yoll…

Galeriler